Advokatfirman Rydberg Rohdin | Finansiering
15950
page-template-default,page,page-id-15950,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Finansiering

I anslutning till att ett uppdrag antas är det advokatens eller den biträdande juristens skyldighet att upplysa klienten om möjligheterna att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner (rättshjälp) eller försäkringsskydd (rättsskydd) och att tillse att dessa möjligheter tillvaratas. Frågan om uppdragets finansiering gås alltid igenom med klienten i samband med att ett uppdrag antas.

 

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten eller advokatfirman har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten eller advokatfirman för att diskutera frågan i syfte att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, som ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

 

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

 

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter

Postadress: Konsumenttvistnämnden, box 27321, 102 54 Stockholm

Telefon: 08-459 03 00

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden